HUR FÅR MAN EN ASSISTANSHUND?

Hur får man en assistanshund?

En certifierad assistanshund uppnår status som tjänstehund i samhället och det innebär att det finns speciella bestämmelser om vem som får äga en sådan. En person som vill ha en assistanshund måste kunna uppvisa intyg på att de har ett permanent funktionshinder där en assistanshund kan vara behjälplig, de kan därefter ansöka hos kommunen om att få ha en assistanshund. Kommunen kan ibland också hjälpa till att bekosta utbildningen av assistanshunden.

 

Läs mer om förarkrav på Service- och Signalhundsförbundets hemsida:

- Förarkrav