VAD ÄR EN ASSISTANSHUND?

Vad är en assistanshund?

 

Ordet "assistanshund" är ett samlingsbegrepp för olika typer av tjänstehundar; servicehund, signalhund, alarmerande servicehund (diabetes-/epilepsihund) samt ledarhund. Jag tränar alla typer utom ledarhundar.

Servicehund

 

En servicehund är tränad att hjälpa sin rörelsehindrade husse eller matte med uppgifter i vardagen. Exakt vad hunden är tränad att göra varierar beroende på vilka behov hundföraren har. Vanliga uppgifter för en servicehund är hämta eller plocka upp saker, öppna och stänga dörrar/lådor/skåp, trycka på knappar till belysning och dörröppnare, hjälpa till att ta av och på kläder som jackor/strumpor/skor, bära saker, betala i kassan i affären och spola på toaletten. För att hunden ska kunna skilja på t.ex. vilket skåp som ska öppnas eller vilka skor som ska hämtas, används en laserpekare där man pekar ut de olika föremålen som hundföraren vill ha hjälp med.

 

En av de viktigaste uppgifterna för en servicehund är att larma omgivningen om något händer husse eller matte, t.ex. om han eller hon ramlar ur sin rullstol.

Signalhund

 

En av de nyare typerna av assistanshundar är signalhunden. En sådan här tjänstehund har en döv eller hörselskadad husse eller matte och hunden är tränad att reagera på specifika ljud i sin omgivning och tala om det för sin förare. Hunden tränas att markera ljudet genom att exempelvis krafsa på husse eller mattes ben, när hunden fångat förarens uppmärksamhet visar den var ljudet kommer ifrån. Exempelvis kan hunden dutta med nosen på förarens ficka där mobilen ligger för att visa att föraren har fått ett sms, eller rikta blicken bakom föraren för att visa att någon ropat förarens namn.

 

Exempel på vanliga ljud som signalhundar tränas att reagera på är är telefoner, dörrklockor, äggklockor, väckarklockor, kokande vatten på spisen, cyklister, bilar, och om någon ropar förarens namn. Signalhundar tränas även att reagera på om husse eller matte tappar något för att sedan hämta detta. Hundar som är tränade att markera specifika ljud, reagerar ofta spontant även på ljud som de inte har tränats på, exempelvis trafikljus vid övergångsställen eller utryckningsfordon etc.

 

En mycket viktig egenskap hos signalhunden är att inte ge upp även om ägaren inte reagerar på en gång. Om exempelvis brandlarmet går mitt i natten och husse eller matte bara vänder sig i sängen när hunden markerar, måste signalhunden fortsätta försöka väcka sin förare.

Alarmerande servicehund (diabetes-/epilepsihund)

 

En alarmerande servicehund kallas även ibland för diabetes- eller epilepsihund. Denna typ assistanshund har samma grunduppgifter som servicehunden, med tillägget att de även skall markera när föraren har för högt eller lågt blodsocker, alternativt håller på att få ett epilepsianfall. Hunden är tränad att med hjälp av sitt luktsinne känna av när föraren behöver ta sin medicin för att undvika att insjukna.

Isis visar några exempel på service- och signalhundbeteenden